WRITTEN BY
Marco
11.11.2020
No items found.

Další mýty, kterých se možná zbytečně držíte

Správa vozového parku je náročná sama o sobě. A o to víc, když se vám na mysl dostávají nepravdivé pravdy a vy nevíte, zda se jich držet. Po nedávném úspěšném článku vám přinášíme druhý díl mýtů, které možná zbytečně při správě firemních fleetů dodržujete.

  1. DAŇOVĚ NÁS TO ZATÍŽÍ

Častou chybou je neověření si daňových výhod při obstarávání vozidla do fleetu. V případě operativního leasingu je leasingová platba daňově uznatelným nákladem. Protože jste nájemce, nemáte starosti s odpisováním vozidla, ani placením daní a poplatků.Při prodeji ojetého vozidla z majetku má firma povinnost zdanit výnos z tohoto prodeje. To samozřejmě neplatí po ukončení leasingové smlouvy a vrácení pronajatého vozidla. Pořízením vozidel na operativní leasing společnosti tedy naopak lépe optimalizují daňové zatížení.

  1. SMLOUVA JE ZÁVAZEK A NEDÁ SE MĚNIT

Obvyklé je si vozidla pronajímat v průměru na období 4 let, ale dobu nájmu si klient může přizpůsobit svým vlastním potřebám. Leasingová společnost umožňuje využívat vozidlo od 2 do 6 let. Tuto dobu můžete v průběhu smlouvy dokonce i měnit. Je možné jak její zkrácení, tak prodloužení o několik měsíců až let, což ve výsledku snižuje měsíční splátku. Společnosti, které chtějí zajistit mobilitu některým svým zaměstnancům na kratší přechodnou dobu, nabízí kvalitní leasingová společnost flexibilní pronájem na způsob autopůjčovny. Využití střednědobého pronájmu vozidel se neliší rozsahem služeb od operativního leasingu, jeho výhodou je flexibilita ukončení bez dodatečných výdajů jako v případě nabídky Business Rent.

  1. NECHCEME PLATIT ZA SLUŽBY, KTERÉ NEPOTŘEBUJEME. UMÍME SI JE ZAJISTIT SAMI, OPERÁK PRO NÁS NENÍ

Předsudek, že budete muset zaučit či zaškolit další lidi, aby mohli komunikovat s leasingovou společností při tvorbě měsíčních reportů, se v případě operativního leasingu ukazuje jako mylný. Zároveň neplatí mýtus, že spoluprací s leasingovou společností jsou ohroženi zaměstnanci společnosti a jejich pracovní místa. Profesionální správa umožňuje outsourcovat veškeré náklady a úkony spojené s pořízením vozidel i s jejich správou. Pokud se ale klient cítí silný v zajišťování některých sekundárních služeb, může po dohodě s leasingovou společností v tomto nadále pokračovat a poskytovatele vozidel pověřit jen některými. Business Lease vychází vstříc společnostem, které se chtějí spolupodílet na řízení a provozu své flotily a nabízí produkt DIRECT.„Firma, pokud nechce, nepotřebuje řešit úkony spojené s vyjednáváním smluv se servisy, pneuservisy, pojišťovnami, případně s obstaráváním náhradních aut v případě poruchy či sledovat zákonné povinnosti související s provozem vozidla - STK, daně a podobně," vysvětluje Bulíř.

  1. POJIŠTĚNÍ SI UMÍME SJEDNAT ZA VÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK

Je to tak? Pokud budeme porovnávat pouze cenu pojištění bez ohledu na rozsah jeho krytí, tak je možné, že klientem sjednaná počáteční nabídka pojištění může být cenově výhodnější. Ale jak dlouho bude tato výhodnost platit? Kolik času bude muset klient věnovat přípravě podkladů a komunikaci s pojišťovnou v případě vzniku pojistné události a kolik finančních prostředků vynaložených za opravu poškození vozidla bude mít blokovaných do doby plnění pojistitele?„S pojištěním je to obdobné jako se službou pneumatiky,“ dodává Bulíř „Jde přece nejen o materiál, ale i o řadu aktivit jako přezouvání, vyvažování, skladování, výměna, transport atd. Stejně tak pojištění, které je obvykle zahrnuto v leasingové splátce, obsahuje kromě ceny pojištění i administrativu spojenou s počátkem a ukončením pojištění, management provedení opravy a kompletní likvidaci pojistných událostí, úhradu opravy poškozeného vozidla, komunikaci s pojistitelem a kontrolu jak oprávce vozidla, tak výše plnění od pojistitele.“

  1. JE TO POD KONTROLOU

Pro firmy je častým problémem najít dobrý servis či pneuservis, kde se na oprávněnost nákladů můžete spolehnout a není desítky kilometrů vzdálen od firmy, kde riskuje i prostoj zaměstnance. „Největší přidanou hodnotou profesionální správy vozového parku je pro firmu to, že se nemusí starat o oprávněnost servisního úkonu a adekvátnost výše nákladů," vysvětluje Bulíř. V případě pojistné události zajišťuje leasingová společnost i kompletní řešení pojistné události, silniční asistenci, odtah vozidla, náhradní vozidlo v celé Evropě a nonstop. „Základem je, abyste měli zajištěnou mobilitu 24 hodin."Veškeré náklady provozní, administrativní či servisní jsou při operativním leasingu zahrnuty v měsíční platbě. „My se postaráme o každou pojistnou událost a díky našim partnerům bude vyřešena dokonce dříve, než kdybyste ji měli ve vlastní režii. Navíc mnohé položky, které se s mobilitou spojují, neumíte předem odhadnout a mohou nepříjemně překvapit. Díky fixní měsíční platbě operativního leasingu máte naopak jistotu, že bez ohledu na okolnosti budete platit stále stejně," dodává na závěr Martin Bulíř, ředitel Business Lease.Rádi vám se vším poradíme a zodpovíme vše, co vás zajímá. Stačí kontaktovat naše odborníky!

Spojte se s námi

Zanechte nám na sebe kontakt a my se s vám ozveme
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.