WRITTEN BY
Tomáš Bursík
30.5.2021
No items found.

Průzkum FIREMNÍ MOBILITA 2021. Pojďte se zúčastnit ... a vyhrát!

Jak se domácí firmy v současnosti potýkají s problémy, které přinesla pandemie COVID-19? Jak vidí svou nejbližší budoucnost z hlediska elektrifikace a jak hodlají podobu svých fleetů přizpůsobovat současnému turbulentnímu období? Na to všechno se pokusí odpovědět rozsáhlý průzkum leasingové společnosti Business Lease s.r.o., který je organizovaný ve spolupráci s odborným magazínem FLEET firemní automobily.https://firemni-mobilita.cz/pruzkum-2021/Specializovaný průzkum mapující současnost a budoucnost firemních vozových parků.Trh s novými automobily táhnou nejen u nás především firemní zákazníci. Ti reprezentují v dlouhodobém průměru okolo 75 procent všech obchodů co do počtu vozidel, z hlediska finančního objemu překračuje tento podíl hranici 80 procent. Z toho je patrné, jak důležití jsou provozovatelé firemních vozidel nejen pro samotná národní zastoupení automobilových značek, ale také pro řadu návazných oborů, včetně subdodavatelů a služeb.Tři fáze, jednoduchý procesPrůzkum s názvem Firemní mobilita 2021 má tři fáze, z nichž každá je zaměřena na specifickou část fleetového managementu. První fáze, která byla zahájena 24. 5., je zaměřena na trendy v oblasti správy vozových parků. Druhá, která bude spuštěna 28. 6., má za cíl prozkoumat aktuální stav vozových parků včetně jejich vnitřní automobilové politiky (tzv. Car Policy). Třetí a poslední část ankety bude probíhat od 2. 8. a soustřeďuje se na problematiku ekonomiky a bezpečnosti provozu firemních vozidel.Každé „kolo“ ankety sestává ze 12–14 otázek, respondenty tedy nečeká žádné dlouhé a odrazující „martýrium“. Vyplnění dotazníku nepožaduje ani žádná citlivá data. Celkový čas věnovaný dotazníku by neměl v průměru překročit 7–10 minut.„Nechtěli jsme vytvářet komplikovanou anketu, obtížnou a časově náročnou. Sestava otázek má nicméně potenciál napovědět mnohé o tom, kam domácí fleetové odvětví směřuje a já bych k jejich zodpovězení rád přizval nejen zástupce velkých, ale i středních, či těch nejmenších subjektů,“ říká Martin Bulíř, jednatel společnosti Business Lease.Se soutěží i odborným dárkemPo ukončení ankety budou souhrnné výsledky respondentům k dispozici nejen formou e-mailové zprávy, ale také coby součást obsahu speciálního vydání magazínu FLEET firemní automobily, který vyjde 7. 10. s podnázvem Best Practices. Toto vydání bude obsahovat komentované výsledky i jejich podrobný rozbor a obdrží jej každý respondent (na základě svého souhlasu).„Věříme, že data, která se nám podaří shromáždit, budou důležitým zdrojem informací pro manažery zodpovědné za strategický rozvoj firemních vozových parků, stejně jako pro dodavatele fleetového odvětví,“ dodává Martin Bulíř.„Současná doba je pro řadu společností i soukromých podnikatelů či živnostníků v mnoha ohledech obtížná. Mobilita je přitom pro jejich činnost nezbytná, nemohou bez ní efektivně fungovat. Automobilový trh se bohužel nevyvíjí zcela v souladu s jejich aktuálními potřebami a zvyklostmi, budou tedy muset hledat nejvhodnější cesty, jak se přizpůsobit novým trendům, elektromobilitu nevyjímaje, novému ekonomickému prostředí a řadě souvisejících vlivů. Je možné, že již v horizontu několika let budou domácí vozové parky, a s nimi i celý automobilový trh, vypadat podstatně jinak, než je tomu dnes. A kdo je připraven, není zaskočen,“ zdůrazňuje Richard Plos, šéfredaktor magazínu FLEET firemní automobily.Anketa již byla zahájena, uzavřena bude na konci srpna. Zájemcům o účast stačí přejít na webovou stránku https://firemni-mobilita.cz/pruzkum-2021/, kde mohou na anketní otázky odpovědět. Není přitom nutné zúčastnit se všech tří fází. Veškerá získaná data a vyplněné údaje budou anonymní.

Spojte se s námi

Zanechte nám na sebe kontakt a my se s vám ozveme
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.