WRITTEN BY
Marco
1.1.1970
No items found.

Na které body se zaměřit při výběru firemních vozidel?

Volba optimálního složení vozového parku není úplně triviální záležitostí. Při dodržení osvědčených zásad však lze celý proces zvládnout rychle a efektivně. Pokud si tak aktuálně pokládáte otázku, jakým způsobem zlepšit firemní mobilitu, ušetřit značnou část nákladů a zvýšit spokojenost zaměstnanců, následující řádky jsou právě pro vás.V zásadě se ve firemních flotilách nacházejí tři druhy vozidel. Manažerská a firemní vozidla sloužící jako pracovní nástroje zpravidla využívá stabilně jeden řidič, a to jak k pracovním, tak často i soukromým účelům. Dále mohou být součástí vozových parků „poolová“ vozidla, která nemají přiděleného konkrétního zaměstnance a jejich užívání by se dalo charakterizovat jako interní půjčovna v rámci firmy.Charakteristické rysy jednotlivých druhů vozidel: Manažerská vozidla

 • Reprezentační vozy sloužící zejména jako benefit pro manažerské pozice
 • Vozidlo je přiděleno jedné osobě
 • Soukromé užívání obvykle výrazně převažuje nad pracovním
 • Vozidla mají obvykle nižší celkový nájezd km

Firemní vozidla sloužící jako pracovní nástroj

 • Bez jejich existence by byl výkon dané pozice obtížný, často dokonce nemožný
 • Vozidlo je obvykle přiděleno jedné osobě
 • Pracovní vytížení výrazně převažuje nad soukromým používáním (pokud je vůbec soukromé užívání umožněno)
 • Vozidla mají zpravidla vyšší celkový nájezd km

Poolová vozidla

 • Nemusí nutně existovat v každé společnosti
 • Sdílení zpravidla větším počtem řidičů, obvykle pro velmi krátké pracovní cesty
 • Užívají se obvykle výhradně pro pracovní účely
 • Vozidla mají často velmi malý celkový nájezd km

Během 25 let působení v oblasti poradenství a správy vozových parků jsme se setkali s mnoha různými označeními jednotlivých výše uvedených typů vozidel. Ty lze dělit na další podskupiny, pro rámcový přehled však zmíněné rozdělení postačuje. Nyní se zaměřme na typické situace, které vyžadují rozhodování správce vozového parku.Firmy se při zajišťování mobility pravidelně setkávají s následujícími situacemi:

 • Nástup nového zaměstnance na pozici, se kterou se pojí vozidlo (manažerské nebo firemní sloužící jako pracovní nástroj)
 • Náhlá nedostupnost existujícího vozidla (závada, totální škoda, odcizení)
 • Změna pracovní pozice existujícího řidiče (například z oblasti vozidla jako pracovní nástroj do sféry manažerských vozidel)

V prvních dvou situacích doporučujeme hledat dočasné řešení a dlouhodobě se nezavazovat. To znamená využít existující volné vozidlo, případně půjčovnu. Následně po ukončení zkušební doby nového zaměstnance či vyřešení situace okolo stávajícího automobilu přichází v úvahu objednat nové vozidlo. V třetím případě změny pracovní pozice řešte individuálně s ohledem na stav existujícího vozidla.Před každým rozhodnutím byste si měli položit otázku, jaký bude mít daný krok dopad na náklady společnosti, spokojenost řidičů a emisní stopu. Vybalancování optimálního mixu zejména v oblasti finančních nákladů a dopadů na koncové uživatele vozů je pak v režii každé konkrétní společnosti. Níže naleznete souhrn našich doporučení pro jednotlivé oblasti.Obecné zásady

 • Soustřeďte výběr vozidel k co nejmenšímu počtu značek/dodavatelů, zlepšíte tím nejen svoji vyjednávací pozici, ale i efektivitu správy firemní flotily
 • Zaměřte se zejména na celkové náklady spojené s vlastnictvím vozu, v případě operativního leasingu tedy hraje roli především měsíční nájemné a náklady na PHM při plánovaném ročním nájezdu kilometrů
 • Nevybírejte vozidla dle jejich pořizovací ceny či nabízené slevy
 • Definujte si požadované prvky, jako je motorizace, typ karoserie, barva, stupeň výbavy, bezpečnost (vymezte si i zakázané prvky)
 • Pokud si nejste jisti konkrétní značkou, nechte si připravit nabídky od více automobilek či dodavatelů (včetně kalkulace měsíční splátky operativního leasingu)
 • Nechte si připravit nabídku na různou dobu užívání vozidel, díky čemuž můžete optimalizovat náklady

Manažerská vozidla

 • Umožněte volbu části výbavy dle preference uživatele, zvýšíte tím jeho spokojenost
 • Zvažte benzínové varianty zvolených modelů, mohou vzhledem k menším nájezdům vycházet zajímavěji

Firemní vozidla jako pracovní nástroj

 • Při vyšších nájezdech se stále jeví jako cenově výhodnější dieselová varianta, nezapomeňte však ověřit porovnáním
 • Omezte řidičem volitelnou výbavu na předdefinované možnosti, případně ji zcela vylučte, výrazně tím zjednodušíte objednací a schvalovací proces

Poolová vozidla

 • Tato vozidla vybírejte dle odlišných kritérií, často se nemusí jednat o zcela nová, lze použít starší modely
 • Řiďte se tím, k čemu se bude dané vozidlo používat, rozhodující roli hraje velikost zavazadlového prostoru, počet sedadel, nákladový prostor u užitkových vozidel či motorizace
 • Pokud zvažujete první elektrické vozidlo ve společnosti, tak poolové využití se jeví v současné době jako nejsnadnější

Zajímá vás, jaké jsou typické preference našich klientů při výběru firemních vozidel? Které značky, modely či motorizace jsou pro konkrétní užití nejoblíbenější a jakým se raději vyhnout? Rádi podáme pomocnou ruku s analýzou aktuálního stavu vaší car policy a identifikujeme příležitosti pro případné zvýšení efektivity. Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním dotazem či žádostí o nezávaznou nabídku.

Spojte se s námi

Zanechte nám na sebe kontakt a my se s vám ozveme
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.