WRITTEN BY
Marco
24.9.2021
No items found.

Máme pro vás výsledky 2. vlny průzkumu FIREMNÍ MOBILITA 2021

Druhá vlna celostátního průzkumu zaměřeného na firemní vozové parky a trendy v jejich vývoji se věnovala problematice nastavení Car Policy ve firmách v souvislosti s pořizováním a provozováním osobních firemních vozidel. Jednotlivé otázky zkoumaly především složení a parametry stávajících vozových parků (z hlediska značek a účelu využití), kritéria pro přidělování a výběr vozidel a stanovené limity pro jejich obměnu, pořizované značky a výbavu vozidel a možnosti jejich ovlivnění ze strany uživatele či pravidla financování provozu benefitních vozidel.Problematika unifikace vozového parku patří mezi nejčastější témata diskusí v oblasti fleet managementu, a to zejména ve vztahu k možným úsporám. Jak ukazují výsledky průzkumu Firemní mobilita 2021, v celkem 81 procentech, tedy ve výrazné většině, jsou domácí vozové parky složeny z vozů od dvou až pěti značek. Z toho připadá 42 procentních bodů na tvorbu vozového parku ze dvou až tří značek a 39 procentních bodů na 4 až 5 značek.V 15 procentech odpovědí pak byla zvolena možnost provozu šesti, nebo dokonce více značek, což je překvapivě vysoký podíl. Nejvíce volili tuto možnost respondenti z výhradně domácích společností. Mezi nimi se dokonce jedná o 24 procent odpovídajících.Mezinárodní společnosti pak naopak deklarovaly největší podíl dvou až tří značek ve fleetu (53 %), zároveň ovšem přiznávají provoz šesti a více značek v 17 % případů. Jak ukazují další vysledovaná data, do tohoto počtu spadají nejen osobní, ale také užitková vozidla.Nejméně vozových parků s šesti a více značkami ve fleetu pak provozují domácí společnosti s mezinárodní působností a pouze 3 % dotázaných společností provozuje vozový parks vozidly jediné značky.Zajímavé je, že celkem 32 % respondentů uvedlo skladbu vozového parku více než čtyř značek v segmentu fleetů od jednoho do deseti vozidel. To naznačuje velkou typovou roztříštěnost u menších podniků, kde je mnohdy buď praktikován režim user-chooser (kdo jezdí, ten vybírá), nebo se auta nakupují ad hoc podle aktuálně nejvýhodnější nabídky.Benefitní auta: pevná součást domácích fleetů Poměrně nepřekvapivě se také ukázalo, že benefitní vozy jsou nedílnou součástí domácích autoparků. Provozují je v 87 % všech dotázaných společností. Car Pool, tedy vozidla užívaná více osobami, určená pro ojedinělou potřebu pracovní cesty zaměstnanců bez přiděleného služebního vozu, pak v rámci svého vozového parku provozuje 66 % společností. V případě firem s více než stovkou vozů ve fleetu jsou benefitní i poolové vozy provozovány stoprocentně. Domácí společnosti s nadnárodní působností za nimi ale příliš nezaostávají, benefitní vozy provozují v 92 % a poolové v 85 % případůV mírně nadpolovičním podílu (53 %) sestává systém přidělování osobních vozidel u dotázaných firem ze dvou až tří úrovní. Na druhou stranu celkem 20 % respondentů uvedlo jednostupňový systém. Většinou takto odpovídali respondenti ze segmentu jednoho až deseti vozidel ve fleetu a dá se předpokládat, že jednostupňový systém mají právě tam, kde provozují vozový park s velmi malým počtem vozidel.V této souvislosti je dále zajímavé, že 65 % dotázaných společností vyjímá vozy vyššího a vrcholového managementu z unifikace vozového parku. Na druhou stranu je v 82 % případů pořizování vozidel prémiových značek vyloučeno. Pouze 26 % firem ovšem aplikuje toto pravidlo na všechna auta bez výjimky, v 56 % případů to platí pouze pro vozy nižších pozic, nikoli pro automobily managementu. Nejčastěji je pořizování vozů prémiových značek umožněno v zahraničních firmách. V nich je dokonce ve 22 % možné pořizovat prémiové vozy na všech pozicích. Alespoň částečnou možnost ovlivnit podobu pořizovaného vozu mají uživatelé v 67 % oslovených firem, systém user-chooser ovšem aplikuje pouze 5 % respondentů. Ve 36 % případů mají uživatelé možnost v rámci finančního stropu upravit výbavu vozu, ve 26 % pak mohou za stejné podmínky upravit specifikaci také co do typu karoserie nebo motoru. Mohou tedy například „vyměnit“ výkonnější motor, nebo verzi kombi za některý z komfortních prvků výbavy.Cena rozhodujeDalším potvrzením tušené praxe domácích firemních autoparků jsou priority při výběru vozidel. Pro nejvíce z nich, celkem 36 % respondentů, je tím nejdůležitějším kritériem pořizovací cena vozu nebo výše měsíční splátky u operativního leasingu. Jen necelá čtvrtina (23 %) firem se řídí podle TCO (celkové náklady na vlastnictví a provoz) a podobný počet (21 %) postupuje s ohledem na užitné vlastnosti vozu z hlediska provozovatele. Pokud se sečtou hlavní a doplňkové kritérium při výběru, pak se v jedné z těchto dvou odpovědí objevuje cena vozu v 60 % a TCO v 50 % případů. V tomto ohledu je potěšitelné, že polovina společností již dnes bere na TCO alespoň částečný ohled.Firmy přitom automobily obměňují většinou v intervalu 100 000 až 150 000 km a 150 000 až 200 000 km. Na obě možnosti připadlo v odpovědích shodně 26 %. Celkem 24 % respondentů pak uvedlo, že se řídí primárně aktuálním stavem vozu. Tam, kde je sledován také časový limit, se nejčastěji vozy mění po čtyřech letech (22 %) a po pěti, nebo i více letech (obě možnosti po 20 %). Celkem 27 % respondentů ovšem i zde uvedlo, že se řídí aktuálním stavem vozu.Tam, kde jsou k dispozici benefitní vozidla, využívá 55 % z nich pro rozlišování soukromých a služebních kilometrů systém s palubní satelitní navigační jednotkou s automatickou tvorbou knihy jízd. Celkem 35 % jich naopak nadále praktikuje ruční zadávání údajů do knihy jízdy, ať už v papírové, nebo elektronické formě. Jen 10 % firem rozlišuje soukromé a služební kilometry jinak.V celkem 52 % případů u firem provozujících benefitní vozidla je využíván systém průměrování spotřeby soukromých a služebních jízd s následným vyúčtováním, nejčastěji ve vztahu ke skutečným cenám nakupovaných PHM (41 %). U 19 % respondentů je pak stanovována fixní cena za ujetý kilometr a 10 % firem zaměstnancům za soukromé kilometry neúčtuje nic a pouze zdaňuje používání vozu jako nefinanční benefit.

Spojte se s námi

Zanechte nám na sebe kontakt a my se s vám ozveme
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.