WRITTEN BY
Tomáš Bursík
21.5.2020
No items found.

Fleet management aneb správa vozového parku. Co to znamená, jaké jsou nejčastější chyby, ale také řešení této činnosti?

Správa firemního vozového parku často přichází s mnoha výzvami, ale jejich úspěšné vyřešení může vlastníkům a manažerům pomoci snížit náklady a zvýšit zisky. Správná správa také zkrátí dobu, po kterou zaměstnanec nemůže vůz využívat například z důvodu jeho poruchy.Společnost ztrácí peníze každou minutu, kdy vozidla nejsou provozuschopná. Pokud je vůz nepoužitelný po dobu několika dnů nebo dokonce týdnů, ať už kvůli nehodě nebo špatnému systému správy, může být dopad na rozpočet společnosti vážný.Aby firemní flotila nepřinášela zbytečné náklady nebo dokonce ztráty, je nezbytné, aby pořizování a správa vozového parku byly efektivní a ekonomické.

  1. Co znamená správa vozového parku?
  2. Časté chyby v řízení vozového parku
  3. Outsourcing správy vašeho vozového parku a proč si jej vybrat
  4. Často kladené otázky a odpovědi týkající se správy vozového parku

Co znamená Fleet management aneb správa vozového parku?

Fleet management aneb správa vozového parku znamená správu vozidel ve vlastnictví společnosti nebo provozovaných společností.To se může týkat několika typů činností jako jsou údržba a opravy, kontrola a koordinace řidičů, spotřeba paliva, dodržování bezpečnostních a zdravotních předpisů, uzavírání povinného pojištění atd.Efektivní správa vozového parku pomáhá společnostem snížit rizika spojená s jakýmikoli investicemi do dopravních prostředků, dodržování příslušných právních předpisů a zároveň snižování dopadu na životní prostředí.

Časté chyby ve správě vozového parku

Bez ohledu na to, jak dobře se o firemí vozidla staráte, jejich výkon, účinnost a hodnota se postupem času snížují. Vědět, kdy vyměnit auta za nová, je klíčovým aspektem efektivního řízení vozového parku.Často platí, že majitelé mají tendenci udržovat vozidlo co nejdéle v provozu, protože věří, že jim to ušetří peníze. Ve skutečnosti může být údržba starého vozu více nákladná než jeho výměna.Někteří správci vozového parku také detailně nesledují náklady - zejména spotřebu paliva, údržbu a opravy. Mohou tedy vzniknout další náklady, kterým by bylo možné se vyhnout.Pro úspěšnou správu si musíte být vždy vědomi zákonných požadavků, identifikovat a řídit rizika. Je také nezbytné zavést řádné vnitřní politiky a postupy pro používání vozidel. Tyto povinnosti lze snadno přehlédnout, pokud se manažeři vozového parku nespecializují v této oblasti.Nedostatečná odborná příprava personálu a nedostatečná komunikace mezi zaměstnanci mohou v budoucnu vést také k nešťastným rozhodnutím.

Outsourcing správy vozového parku a proč si je vybrat

Ačkoli některé společnosti spravují svůj vozový park prostřednictvím specializovaných oddělení, rostoucí počet firem se obrací na profesionální poskytovatele služeb.Pokud zvolíte druhou možnost, získáte tak nejen možnost nechat si spravovat svůj vozový park odborníky, ale umožní vám to soustředit se výhradně na vaše podnikání a jeho rozvoj.Financování vozidel může zůstat nadále ve vaší kompetenci, ale všechny ostatní činnosti budou v odpovědnosti poskytovatele služeb správy vozového parku. Konkrétně jde například o nákup a prodej automobilů, zajištění pojištění, likvidace pojistných událostí, sezónní výměny pneumatic, palivové karty, údržbu, poplatky za radio, úhradu silniční daně. Můžete také těžit z poradenství v oboru, které vám pomůže dosáhnout vašich cílů.Je důležité si uvědomit, že firemní vozidla budou neustále vedené v majetku vaší společnosti.

Nejčastější otázky týkající se správy vozového parku

1. Co znamená fleet management aneb správa vozového parku?Správa vozového parku je soubor činností používaných ke zlepšení a sledování stavu vozidel. Zde lze uvést: opravy, monitoring spotřeby paliva, vytíženosti vozidel, sledování dodržování platných předpisů a další související úkoly.2. Kdo potřebuje správu vozového parku?Každá společnost může využít externí správu vozového parku. Pokud jde o formu organizace, příjemci těchto služeb mohou být podnikatelé, právnické osoby, akciové společnosti, municipality i státem zřízené organizace a instituce.3. Kdy společnost potřebuje správu vozového parku?Každá společnost s 10 a více vozidly by měla zvážit nebo jmenovat osobu pověřenou službami správy vozového parku. Je dobré ji jmenovat od začátku budování vozového parku.Závěrem, pokud vlastníte několik vozidel, sjednání profesionálních služeb správy vozového parku specializovanou společností by mohl být tím nejlepším nebo alternativním řešením pro vás a vaši firmu.Více konkrétních informací o produktu Správa vozového parku společnosti Business Lease naleznete ZDE.

Spojte se s námi

Zanechte nám na sebe kontakt a my se s vám ozveme
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.