Cesta do zahraničí

V případě, že plánujete cestu do zahraničí, je důležité uvědomit následující:

Služby silniční asistence v zahraničí

  • Pojistná událost v zahraničí vás může dostat do nepříjemné situace. Rádi vám pomůžeme! Naše služba silniční asistence poskytuje pomoc ve všech evropských zemích uvedených na zelené kartě. V některých případech budou náklady na pomoc účtované nebo zaúčtované na příslušnou nájemní smlouvu. K tomu dochází, pokud nejsou ve smlouvě zahrnuty prvky silniční asistence. Potřebujete pomoc? kontaktujte naši linku silniční asistence na telefonním čísle 840 350 450 (ze zahraničí +420 296 180 450).

Doklad o zplnomocnění k užívání vozidla

  • Řidič může v zahraničí narazit na problém se jménem vlastníka uvedeného v dokladech k vozidlu. Při policejní nebo celní kontrole nemusí být úřadem jasné, kdo je oprávněn vozidlo řídit. Proto doporučujeme, abyste vždy vozidle měli dokument, kterým Vás zmocňují užívání vozidla.

    V některých zemích si úřady vyžadují notářsky ověřené zplnomocnění, například země mimo EU. Pokud cestujete do některé z těchto zemí, notářsky ověřené zplnomocnění Vám rádi poskytneme. Kontaktujte nás prostřednictvím mailu: info@businesslease.cz

    Upozorňujeme: Ujistěte se, zda pojištění vozidla platí v zemi, do které cestujete. Business Lease v některých zemích neposkytuje služby silniční asistence. Seznam zemí, kde pojištění platí, najdete na zadní straně zelené karty.

DŮLEŽITÉ ZÁKAZNICKÉ KONTAKTY

BUSINESS LEASE s.r.o.
Radlická 714/113a, 158 00, Praha 5

IČO: 25071025, DIČ: CZ25071025, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 47 000.