Nový Manuál pro vrácení vozidla

Záleží nám na tom, aby naši klienti byli s procesem vracení vozidla po operativním leasingu spokojeni.

Proto jsou v novém Manuálu pro vrácení vozidla některé věci nové:

  • Kvalitnější a více vypovídající fotografie. V manuálu naleznete definice akceptovatelných a neakceptovatelných poškození včetně kompletní fotodokumentace. I sami budete moci posoudit, o jaký typ poškození se jedná
  • Přesnější a širší popis jednotlivých poškození pro lepší srozumitelnost
  • Rozdělení závažnosti některých poškozením na úroveň „osobní vozidlo“ a „lehké užitkové vozidlo“
  • Rozdělení poškození osobních a užitkových vozidel dle stáří do 24 měsíců a nad 24 měsíců
  • Akceptovatelná a neakceptovatelná poškození jsou jasně stanovena včetně rozměru poškození.

 

Věříme, že pro vás a vaše řidiče bude nový Manuál pro vrácení vozidel užitečný, přehledný a transparentní.

 

Nový Manuál pro vrácení vozidla je platný od 1. 9. 2019

Manuál v anglickém jazyce pro vaše zahraniční kolegy.

 

 

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.