Jak předejít extra nákladům při vrácení vozu

Přinášíme Vám několik užitečných rad, jak předejít neočekávaným nákladům za neakceptovatelné poškození vozu při ukončení smlouvy.

Především doporučujeme seznámit se hned po převzetí vozu s „Manuálem k vozidlu“ a také s „Manuálem pro řidiče“, který popisuje, jak řešit různé situace při používání vozu od Business Lease.

Již po převzetí vozidla je vhodné se seznámit i s „Manuálem pro vrácení vozidla“. Ten definuje, která poškození osobních i užitkových vozidel jsou akceptovaná a která nikoliv.

Pokud během užívání vozu dojde k pojistné události, nahlaste ji do 3 dnů od jejího vzniku. Využijte k tomu našeho on-line formuláře. Je-li vůz poškozen, nechte jej opravit do 3 měsíců od nahlášení pojistné události.

Motivujte své kolegy, kteří vozy užívají k zodpovědné péči o svěřený vůz. Pozitivně můžete oceňovat ty, kteří se dokážou vyvarovat poškození vozidla a hlavně zaviněných pojistných událostí. V tom jim můžete pomoct formou pravidelných školení, například absolvováním kurzu Defenzivní jízdy. V případě zájmu vám dokážeme zajistit zkušené lektory pro teoretickou i praktickou část.

Dobrou zkušeností firem, u kterých evidujeme nižší náklady za neakceptovatelná poškození, jsou fyzické kontroly vozidel osobou zodpovědnou za firemní vozový park. Pravidelná kontrola 1 – 2 x ročně vám pomůže odhalit skutečný stav vozidla a případnou potřebu opravy poškození po nahlášení pojistné události.

Řidič zpravidla nese odpovědnost za svěřený vůz. Při opakovaném poškození vozu jeho vlastním zaviněním můžete přistoupit i k nepopulárnímu řešení a přenést na něj vzniklé náklady nebo jejich část. Vycházejte přitom z interních pravidel pro používání vozu nebo ze závěrů škodní komise.

Zároveň ale můžete zaměstnance chránit před nečekanými výdaji sjednáním Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání.

Zhruba půl roku před vrácením vozidla věnujte čas jeho důkladné prohlídce. Včasné zjištění a řešení problémů je vždy efektivnější a levnější!

 

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.