Operativní
leasing

Potřebujete garantovat náklady a eliminovat rizika spojená s provozem služebních vozů?

BUSINESS LEASE Optimal

je produktem operativního leasingu na principu uzavřené kalkulace.

Kontaktujte nás

BUSINESS LEASE Optimal vám umožní:

 • pořizovat auta bez nutnosti investovat vlastní prostředky;

 • snížit celkové náklady na firemní vozy o 20–30 %;

 • garantovat výši provozních nákladů a stabilizovatecash flow – předem stanovené měsíční výdaje;

 • eliminovat rizika spojená s provozem automobilů;

 • mít kompletní přehled o všech vozech a jejich provozních nákladech;

 • zodpovědně plánovat firemní výdaje;

 • soustředit se na vlastní podnikání;

 • zajistit mobilitu a nepřetržitou pomoc řidičům.

Co pro Vás můžeme zajistit?

 • Odborná péče o řidiče a služební vozy;

 • jediný kontakt pro vaše řidiče pro vyřešení všech plánovaných i neočekávaných událostí;

 • jediná osoba určená k tomu, aby se o vás starala a řešila operativní záležitosti;

 • poradenství při výběru firemních vozů s ohledem na TCO;

 • výběr optimálního dodavatele;

 • pořízení a uvedení nových vozů do provozu;

 • výhodné financování;

 • snížení administrativy spojené s provozem vozů (jedna faktura měsíčně za celý vozový park);

 • schvalování servisních zásahů a kontrola oprávněnosti jejich fakturace;

 • vrácení všech daní a poplatků;

 • transparentní vyúčtování všech nákladů na konci provozu vozu;

 • asistenční pomoc v krizových situacích na silnicích v ČR i zahraničí;

 • komplexní pojištění šité na míru vašim individuálním potřebám;

 • poradenství a doporučení, jak zefektivnit provoz automobilů;

 • pravidelný reporting a přehled o vývoji skutečných oproti plánovaným nákladům.

Co dalšího vám můžeme poskytnout?

 • Široká síť služeb a služby za výhodných podmínek;

 • nadstandardní služby – odběr před servisem, náhradní vůz;

 • tankovací karty se slevou na palivo;

 • elektronická kniha jízd a monitorování vozů s možností sdílení vozů;

 • zajištění oprav po pojistných událostech a následné vyřízení s pojišťovnou;

 • zkušenosti s nastavením interních pravidel pro používání služebních vozů;

 • zefektivnění provozu – kurz defenzivní jízdy, díky kterému můžete snížit nehodovost a náklady a zvýšit bezpečnost vašich řidičů;

 • možnost budoucího nákupu vozů vašimi zaměstnanci.

Financování
Údržba
a servis
Servis a skladování pneumatik
Havarijní pojištění
Pojištění odpovědnosti
za škodu
Pojištění
čelního skla
Poplatek
za rádio
Silniční
daň
Dálniční poplatek
Asistenční
služba
Tankovací
karty
Hlášení
Poradenství
Aktivní péče

Chcete se podílet na správě vozového parku a snížit pravidelné měsíční náklady?
Preferujete platit za některé služby až po jejich skutečném zaměstnávání?

BUSINESS LEASE Direct

je produktem operativního leasingu na principu uzavřené kalkulace.

KONtaktujte nás

BUSINESS LEASE direct vám umožní:

 • pořizovat auta bez nutnosti investovat vlastní prostředky;

 • snížit celkové náklady na firemní vozy o 20–30 %;

 • eliminovat riziko poklesu zůstatkové hodnoty vozu;

 • sestavit svůj produkt ze služeb, které skutečně potřebujete;

 • mít přehled o jízdním chování uživatelů vašich vozů;

 • podílet se na řešení některých služeb nebo využívat vlastní kompetence k poskytování části služeb interně;

 • mít komplexní přehled o vozech a řídit část svých provozních nákladů;

 • uhradit některé provozní náklady až poté, co skutečně vzniknou.

Co pro Vás můžeme zajistit?

 • Odborná péče o řidiče a služební vozy;

 • jediný kontakt pro vaše řidiče pro vyřešení všech plánovaných i neočekávaných událostí;

 • jediná osoba určená k tomu, aby se o vás starala a řešila operativní záležitosti;

 • poradenství při výběru firemních vozů s ohledem na TCO;

 • výběr optimálního dodavatele;

 • pořízení a uvedení nových vozů do provozu;

 • výhodné financování;

 • nejnižší pravidelné měsíční výdaje;

 • snížení administrativy související s provozem automobilů;

 • schvalování servisních zásahů a kontrola oprávněnosti jejich fakturace;

 • vrácení nezbytných daní a poplatků;

 • transparentní vyúčtování všech nákladů na konci provozu vozu;

 • asistenční pomoc v krizových situacích v ČR i v zahraničí;

 • komplexní pojištění šité na míru vašim individuálním potřebám;

 • poradenství a doporučení, jak zefektivnit provoz vozů.

Co dalšího vám můžeme poskytnout?

 • Smluvní poskytování servisních partnerů a služeb za výhodných podmínek;

 • nezbytné pojištění vozidla v provozu;

 • tankovací karty se slevou na palivo;

 • elektronická kniha jízd a sledování vozů s možností sdílení vozů;

 • zajištění oprav po pojistných událostech a následné vyřízení s pojišťovnou;

 • zkušenosti s nastavením interních pravidel pro používání služebních vozů;

 • zefektivnění provozu – kurz defenzivní jízdy pro snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti vašich řidičů;

 • možnost budoucího nákupu vozů vašimi zaměstnanci.

BUSINESS LEASE Direct zahrnuje tyto služby:

Financování
Údržba
a servis
Pojištění odpovědnosti
za škodu
Poplatek
za rádio
Silniční daň

BUSINESS LEASE Direct může poskytovat doplňkové služby:

Servis
a skladování pneumatik
Havarijní pojištění
Pojištění
čelního skla
Asistenční
služba
Tankovací
karty
Poradenství

Potřebujete stabilní cash flow a garantované náklady na firemní vozidla?
Chcete eliminovat rizika spojená s jejich provozem, vracením a prodejem?

BUSINESS LEASE PREMIUM

je produktem operativního leasingu na principu uzavřené kalkulace.

Kontaktujte nás

BUSINESS LEASE PREMIUM vám umožní:

 • pořizovat vozidla bez nutnosti investovat vlastní prostředky,

 • snížit celkové náklady na firemní vozidla až o 20-30 %,

 • garantuje konstantní úroveň provozních nákladů a stabilizuje cash flow po celou dobu životnosti vozidla,

 • eliminovat rizika a náklady spojené s posuzováním stavu vozidla při jeho vrácení,

 • sledovat vozidla a jejich provozní náklady,

 • zodpovědné firemní rozpočtování,

 • soustředit se na svůj hlavní byznys,

 • poskytovat nepřetržitou asistenci řidičům,

 • zajistit okamžitou mobilitu po objednání vozidla a kdykoli během jeho provozu.

Co pro Vás můžeme zajistit?

 • Profesionální péče o řidiče a služební vozidla.

 • Jeden kontakt pro vaše řidiče pro řešení všech plánovaných i nečekaných událostí.

 • Jedna osoba, která se o vás stará a řeší provozní záležitosti.

 • Nákup a registrace nových vozidel.

 • Pohodlné financování.

 • Snížení administrativy spojené s provozem vozidla.

 • Úspora času a zvýšení pohodlí vyzvednutím vozidel do servisu a jejich přistavením zpět po servisní činnosti.

 • Schvalování servisních zásahů a kontrola oprávněnosti jejich fakturace.

 • Zaplacení všech daní a poplatků.

 • Transparentní vyúčtování všech nákladů při odstavení vozidla.

 • Silniční asistence v krizových situacích v ČR i zahraničí.

 • Komplexní pojištění šité na míru vašim individuálním potřebám.

 • Konzultace a doporučení, jak zefektivnit provoz vozidel.

 • Pravidelný reporting a přehled o vývoji skutečných versus plánovaných nákladů.

Co dalšího vám můžeme poskytnout?

 • Široká servisní síť a služby s výhodnými podmínkami.

 • Nadstandardní služby - pneuservis, náhradní vůz při záručních opravách vše v ceně pronájmu.

 • Palivové karty se slevami na pohonné hmoty.

 • Elektronická kniha jízd a monitoring vozidel s možností carsharingu.

 • Zajištění oprav po pojistných událostech a profesionální likvidaci škod.

 • Zkušenosti s nastavením automobilové politiky.

 • Zefektivnění provozu – trénink defenzivní jízdy pro snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti vašich řidičů.

 • Možnost následného odkupu ukončených vozidel vašimi zaměstnanci.

Chcete mít garantované náklady na vaše firemní vozy a získat podíl na úspoře provozních nákladů a následném úspěšném prodeji?

BUSINESS LEASE BENEFIT

je produkt operativního leasingu na principu jednostranně otevřené kalkulace.

Kontaktujte nás

BUSINESS LEASE BENEFIT vám umožní:

 • pořizovat auta bez nutnosti investovat vlastní prostředky;

 • snížit celkové náklady na služební vozy o 20–30 %;

 • garantovat výši provozních nákladů a stabilizovatecash flow – předem stanovené měsíční výdaje;

 • získat zpět finanční prostředky nevynaložené na údržbu a pneumatiky;

 • získat podíl na úspěšném prodeji vozů na konci leasingu;

 • eliminovat rizika spojená s provozem automobilů;

 • mít přehled o provozních nákladech všech vozů;

 • zodpovědně plánovat firemní výdaje;

 • soustředit se na vlastní podnikání;

 • zajistit mobilitu a nepřetržitou pomoc řidičům.

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Odborná péče o řidiče a služební vozy;

 • jediný kontakt pro vaše řidiče pro vyřešení všech plánovaných i neočekávaných událostí;

 • jediná osoba určená k tomu, aby se o vás starala a řešila operativní záležitosti;

 • poradenství při výběru firemních vozů s ohledem na TCO;

 • výběr optimálního dodavatele;

 • pořízení a uvedení nových vozů do provozu;

 • výhodné financování;

 • snížení administrativy spojené s provozem vozů (jedna faktura měsíčně za celý vozový park);

 • schvalování servisních zásahů a kontrola oprávněnosti jejich fakturace;

 • vrácení všech daní a poplatků;

 • transparentní vyúčtování všech nákladů na konci provozu vozu;

 • asistenční pomoc v krizových situacích na silnicích v ČR i zahraničí;

 • komplexní pojištění šité na míru vašim individuálním potřebám;

 • poradenství a doporučení, jak zefektivnit provoz automobilů;

 • pravidelný reporting a přehled o vývoji skutečností oproti plánovaným nákladům.

Co dalšího vám můžeme poskytnout?

 • Široká síť a služby za výhodných podmínek;

 • nadstandardní služby – odběr před servisem, náhradní vůz;

 • tankovací karty se slevou na palivo;

 • elektronická kniha jízd a sledování vozů s možností sdílení vozů;

 • zajištění oprav po pojistných událostech a následné vyřízení s pojišťovnou;

 • zkušenosti s nastavením interních pravidel pro používání služebních vozů

 • zefektivnění provozu – kurz defenzivní jízdy, díky kterému snížíte nehodovost a náklady a zvýšíte bezpečnost svých řidičů;

 • možnost budoucího nákupu vozů vašimi zaměstnanci.

Financování
Údržba
a servis
Servis
a skladování pneumatik
Havarijní pojištění
Pojištění odpovědnosti
za škodu
Pojištění
čelního skla
Poplatek za rádio
Silniční daň
Dálniční poplatek
Asistenční
služba
Tankovací
karty
Hlášení
Poradenství
Aktivní péče

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Chcete vědět, jaké výhody Vám mohou naše služby přinést?
Neváhejte prosím kontaktovat náš obchodní tým a domluvte si osobní schůzku!

Vladimír Pouche
Acquisition Team Manager
Čechy
Jakub Bartejs
Sales Manager
Morava

Spojte se s námi

Zanechte nám na sebe kontakt a my se s vám ozveme
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.
Děkujeme, v blízké době se Vám z Business Lease ozveme.
Něco se pokazilo, formulář nebyl odeslán.