Kurz defenzivní jízdy

Hlavním cílem kurzu je dosáhnout takové úrovně řízení, která navzdory působení rizikových činitelů zajistí uživatelům vozidel vysokou bezpečnost a sníží počet škodních událostí.

Vedlejším efektem kurzu a osvojení si defenzivního stylu jízdy je pokles spotřeby pohonných hmot, snížení opotřebení pneumatik a „brzd“ a eliminace nákladů spojených s nadměrným opotřebením na konci leasingu.

Máte zájem o nabídku?

Kontaktujte nás

Kurz Defenzivní jízdy je určen klientům společnosti Business Lease, kteří chtějí aktivně řídit náklady na svůj vozový park osobních a lehkých užitkových vozidel, ať už nově pořizovaných, nebo stávajících.

Uživatel (řidič) vozidla, pro které je sjednána služba Havarijní program, má možnost absolvovat tento kurz zdarma do 6 měsíců od převzetí vozidla. Kurz Defenzivní jízdy pro naše klienty zajišťuje DOPRAVNÍ AKADEMIE a.s. V případě zájmu o účast v kurzu, kontaktujte zástupce společnosti.

Kontakty:
centrala@dopravni-akademie.cz
Tel.: +420 226 216 026
www.dopravni-akademie.cz
www.defenzivnijizda.cz

 

Popis kurzu defenzivní jízdy:
Kurz defenzivní jízdy je zaměřen na osvojení takové jízdní strategie, která zajistí bezpečnou jízdu i v situacích, kdy se jiní účastníci silničního provozu dopouštějí chybných výkonů. Cílem kurzu je dosáhnout takové úrovně řízení, která zajistí vysokou bezpečnost, navzdory působení rizikových činitelů. Výsledkem by tedy měl být řidič, který se nestane viníkem, ale ani obětí dopravní nehody.

Více informací naleznete zde: Kurz defenzivní jízdy

Teoretická část:

První část kurzu je prováděna na učebně a je zaměřena na seznámení účastníků s principy a metodami defenzivní jízdy a na problematiku duševního a situačního tréninku. Teoretická část kurzu obsahuje zejména tato témata:

Defenzivní jízda jako metoda prevence dopravních nehod. Pojem rizika v silniční dopravě, jeho specifika a pojem „defenzivní řidič“.Defenzivní chování a jeho aplikace na situace v silničním provozu. Příčiny chybných výkonů, které vedou k rizikovým situacím a dopravním nehodám. Schéma vývoje rizikových situací a jednotlivé fáze dopravní nehody. Profesionalita a příslušnost k firmě jako nezbytné atributy nehodové prevence. Charakteristika ostatních účastníků silničního provozu z hlediska defenzivního řidiče. Defenzivní řidič, jeho osobnostní dispozice, fyziologické a psychické limity. Reakce, reakční doby, reálný rozměr rychlosti. Problematika pozornosti, stresu a únavy. Motivace k profesionálnímu chování jako nezbytné součásti řidičské kvalifikace. Jednání při dopravní nehodě. Dynomeny – charakteristické znaky situační prognostiky defenzivního řidiče. Situační trénink za použití množství fotografií a videoprojekcí.

Praktická část:

Praktická jízda navazuje na teoretickou část a jejím cílem je v praxi uplatnit získané teoretické poznatky. Provádí se ve skupinách po 3 řidičích s 1 instruktorem. Součástí této části kurzu je hodnocení řidiče, které je pak v krátkém časovém horizontu k dispozici objednateli kurzu v naší webové aplikaci Hodnocení řidičů. Řidič je hodnocen z pohledu dodržování pravidel, správné techniky jízdy, defenzivní strategie jízdy a ekonomicko ekologické jízdy. Kromě celkového profilu řidiče je uveden i tzv. riskfaktor, neboli matematické vyjádření pravděpodobnosti, se kterou se řidič stane účastníkem dopravní nehody.

Při praktické jízdě je použito speciální zařízení, které zaznamenává celou řadu ukazatelů o jízdě, například dodržování rychlostních limitů, okamžitou spotřebu pohonných hmot nebo míru zrychlování a brzdění. Výstup je pak v naší webové aplikaci k dispozici samotnému řidiči i objednateli kurzu. V případě požadavku je v praktické části kurzu použita speciální kamera, která zaznamenává situaci před vozidlem, ale také další údaje, použitelné pro vyhodnocení úrovně jízdy řidiče.

5 NAŠICH ZÁSAD...

Spokojený zákazník je pro nás důležitý.

1

Úsměv

S úsměvem jde všechno lépe.

2

Upřímnost

V našich smlouvách miniaturní písmo nehledejte.

3

Rychlá pomoc

Jsme Vám vždy k dispozici.

4

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

5

Inovativní přístup

Díváme se na věci z Vaší perspektivy.

Máte zájem o konzultaci?

Chtěli byste vědět, jaké výhody Vám můžeme přinést nebo získat nezávaznou nabídku?

Neváhejte kontaktovat náš obchodní tým a sjednejte si osobní schůzku.

Kontaktujte Business Lease | |T. +420 225 778 800
Kontaktujte Business Lease

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.