AutoBinck Group získává Radiuz

Radiuz je předním poskytovatelem integrovaných mobilních řešení a profesionální organizací, která poskytuje svým klientům přístup ke všem formám přepravy a souvisejících služeb pomocí své vlastní digitální platformy a back office. Mobilní karty na základě platformy Radiuz propojují služby, jako je použití všech druhů veřejné dopravy, tankování, dobíjení elektrických vozidel, parkování, použití taxi, atd. Radiuz svým zákazníkům usnadňuje život tím, že se zabývá organizačními, administrativními a zpravodajskými úkoly ve všech aspektech obchodní mobility.

Mobilita jako služba

Díky této platformě a kartě je Radiuz schopný bezproblémově poskytnout přístup k celému spektru druhů dopravy. Navíc Radiuz nabízí také úplnou svobodu, pokud jde o výběr mobilního řešení – a to jak z hlediska způsobu, tak i dodavatele. A to vše aniž by přestal hledět na potřeby uživatelů.

Pomocí Mobility jako služby (MAAS) chce Radiuz nastavit nový standard na trhu mobility. Spolupráce s AutoBinck znamená, že rozvoj a expanze se můžou urychlit. Služby nabízené společností Radiuz se mohou v krátkém období rozšířit přidáním služeb a produktů již začleněných do AutoBinck (SnappCar, The New Motion, Privatelease.com).

Jef Heyse a Victor van den Berg jsou zodpovědní za každodenní management ve společnosti Radiuz.

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.