Menu Vyhledej tuto stránku

Daňové aspekty

Poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci pro soukromé účely je plně v kompetenci každé společnosti. Zákony České republiky však řeší daňovou stránku této věci. Co obnáší poskytnutí služebního auta pro soukromé účely pro firmu a co pro zaměstnance je stanoveno v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §6, odst. 6.

Daňové aspekty

Jak danit služební vozidlo pro soukromé účely?

Pokud firma poskytne bezplatně svému zaměstnanci vůz pro služební i soukromé účely, zaměstnanci se navýší příjem a tedy daňový základ o 1 % vstupní ceny vozidla (minimálně 1 000 CZK). Do vstupní ceny se počítá i technické zhodnocení na daném vozidle, pokud vstupní cena neobsahuje DPH je nutné vstupní cenu pro účely výpočtu 1% navýšit o příslušné DPH. Pokud se jedná o vozidlo pronajaté, vychází se ze vstupní ceny u pronajímatele.

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v měsíci více vozidel pro soukromé účely (ale ne současně), 1% se vypočítá ze vstupní ceny toho “nejdražšího”.
Pokud poskytne více vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance 1 % ze vstupních cen všech takto používaných vozidel.

Business Lease sděluje klientům vstupní ceny pronajatých vozidel, neboť výše uvedená pravidla se vztahují i na pronajatá či zapůjčená vozidla.